Mobil ehandel

MOBIL EHANDEL Den mobila ehandel har börjat nämnas mycket i medierna och blivit rätt så hajpat och det med all rätt då det är ett mycket intressant område i och med den mycket ökande användningen av smart phones och appar. Dock är det lätt att dras med i hajpen och glömma bort att ställa sig de kritiska frågor hur nödvändigt det faktiskt är att i dagsläget lägga tid, resurser och inte minst investera kapital på en sådan lösning. Dessutom hur avgörande är det att ha en app för iPhone eller Android, är det smart eller bara slöseri med pengar i nuläget?
Vi granskar den undersökning som Posten genomfört kring mobil ehandel och ställer oss frågan hur viktigt det är att prioritera detta framför andra åtgärder som kan göras i en e-butik istället.

» 50% av de tillfrågade företagen gör inte några anpassningar av webbplatsen för att underlätta köpa vi mobil.Du är alltså inte ensam om att inte prioritera mobilrelaterade anpassningar eller utveckling.

» Det är idag enbart 23% som trots allt gör förändringar i stor eller realtivt stor utsträckning. Majoriteten av alla e-handlare är ensamföretagare med små marginaler och således kommer det kosta mer än det smakar för de allra flesta för att ansluta sig till denna skara.

» Det är inte heller appar som är den dominerande anpassningen till det mobila användandet utan de förändringar som görs i majoritet är att webbplatsen ska fungera generellt i mobilers webbbrowsers. Även om det är appar som dominerar många samtalsämnen så är det hederliga anpassningar av befintlig webbplats som faktiskt gäller. Vilket är sunt i ett kostnadsperspektiv.

» Samtidig som 54% av företagen tror att mobiltelefonen får en större betydelse som beställningssätt de kommande åren ser 78% av företaget den lilla skärmen som det allra största hindret att handla på nätet. Dessutom är detta en ökande orsak som fler företag ser som hinder jämfört med tidigare undersökningar trots att mobiltelefonernas skärmar alltjämt blivit större.

Nu låter detta mycket pessimistiskt men utgångspunkten är vad man som e-handlare bör prioritera när de flesta trots allt sitter på en begränsad budget. De allra flesta har andra åtgärder som står på kö att få bli utförda eller modullösningar som behöver köpas in och komplettera en befintlig webbutik. Så överväg vilken nytta detta faktiskt ger det finns tid att gå med i det mobila intåget senare, andra e-handlare anser det i alla fall.